Duyurular

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı
24 Nisan 2012,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve bağlı mevzuatla getirilen yenilikler, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve daha etkin hizmet sunumu hakkında işverenlerimizi bilgilendirmek amacıyla 26.04.2012 Perşembe günü saat 14:00 da Bölge Müdürlüğümüz Konferans Salonunda SGK Müfettişi Sayın Doğan GECE tarafından bir bilgilendirme toplantısı gerçekleşecektir. Tüm sanayicilerimiz ve konuyla ilgili çalışanlar toplantıya davetlidir.

Firma Girişi

Basında TOSB

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR
[Taka Gazetesi]
Enerjide Dışa Bağımlılık Azalmalı
[Karadenizde Sonnokta]
Fabrikalara Enerji Güneş Sistemi
[Kuzek Ekspres]